Điều khoản sử dụng

Thông báo pháp lý quan trọng

Các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới (“ Điều khoản sử dụng”) áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội (bao gồm cả các phiên bản dành riêng cho địa lý) (“Trang web ”) và cho bất kỳ thư điện tử nào giữa chúng tôi và bạn (“ bạn”, “ người dùng”).

Các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng bổ sung cho:

 • Chính sách cookie, đưa ra thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie trên Trang web của mình

 • Chính sách quyền riêng tư, trong đó nêu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng cũng như bảo vệ thông tin đó

 • sẽ áp dụng, trừ khi có quy định khác, đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào đối với hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đặt qua Trang web và bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy sẽ phải tuân theo quy định tương tự. Bạn nên đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện bán hàng trước khi đặt hàng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng, bạn không được sử dụng Trang web.

1. Về chúng tôi

Trang web này là trang web chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và được sở hữu và điều hành bởi Câu lạc bộ. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào về Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp được hiển thị bên dưới.

Điện thoại:
Email: [email protected]
Mail: Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, số 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Quyền sở hữu Tài liệu và Điều khoản Giấy phép

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của Trang web và tất cả các tài liệu và/hoặc nội dung được hiển thị trên Trang web và/hoặc được cung cấp thông qua các dịch vụ email của chúng tôi ("Tài liệu CAHNFC"). Tài liệu CAHNFC được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các quyền và luật sở hữu trí tuệ khác trên toàn thế giới. Theo các Điều khoản Sử dụng này, bạn được phép hiển thị Tài liệu CAHNFC trên màn hình máy tính và tải xuống và in bản cứng chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn miễn là bạn không thay đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc mục đích nào khác. thông báo độc quyền.

Bạn đồng ý không:

 • sử dụng bất kỳ Tài liệu nào của CAHNFC để khai thác thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Câu lạc bộ;

 • thiết lập một liên kết đến Trang web từ bất kỳ trang web, mạng nội bộ hoặc trang web bên ngoài nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Câu lạc bộ (có thể được chúng tôi rút lại bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi);

 • làm bất cứ điều gì có thể can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi;

 • đăng bất kỳ thông tin nào trên hoặc gửi bất kỳ thông tin nào qua Trang web (cho dù trên bất kỳ bảng thông báo nào hoặc trong bất kỳ phòng trò chuyện nào hay cách khác) không tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Câu lạc bộ được nêu tại đoạn 4 bên dưới; hoặc làm bất cứ điều gì có thể vi phạm quyền của bất kỳ người nào khác.

3. Nội dung người dùng

Nếu bạn gửi bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc tài liệu nào cho chúng tôi từ hoặc liên quan đến Trang web, dịch vụ email của chúng tôi, Câu lạc bộ, người chơi, quản lý hoặc nhân viên của Câu lạc bộ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, hoặc nếu bạn đóng góp hoặc gửi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào qua Trang web (“ Nội dung người dùng”):

 • bạn đang cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không độc quyền và không thể hủy ngang để sử dụng, sao chép, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị Nội dung người dùng đó, toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào , phương tiện hoặc công nghệ đã biết hoặc sau này được phát triển;

 • bạn đảm bảo rằng bạn đã nhận được tất cả các giấy phép và/hoặc phê duyệt cần thiết để cho phép Câu lạc bộ sử dụng như vậy.

Bạn thừa nhận rằng Trang web có thể bao gồm Nội dung Người dùng do những người dùng khác đóng góp. Không có Nội dung Người dùng nào như vậy sẽ được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy.

4. Chính sách sử dụng được chấp nhận

Bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đóng góp hoặc gửi qua Trang web phải:

 • chính xác (nơi họ nêu sự thật);

 • được tổ chức thực sự (nơi họ phát biểu ý kiến);

 • Và tuân thủ tất cả các luật hiện hành ở Vương quốc Anh và ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng được đăng

Bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đóng góp hoặc gửi qua Trang web không được:

 • trái pháp luật, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, quấy rối hoặc xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc và/hoặc có hại cho Câu lạc bộ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

 • là hoặc chứa bất kỳ thứ gì có thể hoặc có thể gây hại về mặt kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút máy tính, bom logic, ngựa thành Troy, sâu máy tính, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại hoặc dữ liệu có hại khác);

 • vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc được đóng góp hoặc gửi cho lợi ích thương mại

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ và tất cả Nội dung người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi.

5. Tính khả dụng của trang web

Trang web được cung cấp miễn phí. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết để bạn có thể truy cập Trang web và chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào hiển thị trên Trang web sẽ luôn không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc nó sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc virus. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc thu hồi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

6. Liên kết từ Trang web

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết từ Trang web đến các trang web do bên thứ ba sở hữu và kiểm soát. Các liên kết này được cung cấp chỉ vì mục đích thuận tiện và cung cấp thông tin cho bạn và chúng tôi không có quyền kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang web của bên thứ ba đó. Liên kết đến các trang web này không cấu thành sự chứng thực của chúng tôi về chúng hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

7. Đăng nhập một lần và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba

Đôi khi, Trang web có thể tích hợp với các dịch vụ hoặc nền tảng khác (do chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp), ví dụ như các ứng dụng di động và nền tảng bán lẻ chính thức của CAHNFC, Facebook hoặc Chúng tôi có thể hỗ trợ đăng nhập thông qua các dịch vụ này hoặc chức năng dùng chung khác.

Các dịch vụ và nền tảng của bên thứ ba thường sẽ yêu cầu bạn phải có một tài khoản hoặc đăng ký riêng với họ. Các điều khoản mà các dịch vụ và nền tảng của bên thứ ba đó tương tác với bạn và chia sẻ thông tin hoặc dữ liệu với Trang web hoặc chúng tôi là dành riêng cho họ và bạn. Bạn nên tự biết về các điều khoản và điều kiện của riêng họ trước khi liên kết hoạt động của mình trên Trang web với các dịch vụ và nền tảng của bên thứ ba đó.

8. Bảo mật

Việc truyền qua Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn và do đó, có rủi ro là bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi từ Trang web có thể bị người khác chặn và có khả năng đọc được. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động truyền tải nào mà bạn gửi cho chúng tôi và bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

9. Độ chính xác của thông tin

Nội dung trên Trang web chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Chúng tôi cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả thông tin có sẵn trên Trang web về Câu lạc bộ, các dịch vụ và sự kiện của Câu lạc bộ là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng liên tục phát triển và cập nhật và thông tin, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá cả trên Trang web đôi khi có thể không chính xác hoặc lỗi thời. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin không chính xác nào và có quyền sửa thông tin đó bất cứ lúc nào.

Trang web và tất cả các tài liệu có sẵn trên Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và “có sẵn” để bạn sử dụng mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Trang web được cung cấp cho bạn trên cơ sở Câu lạc bộ loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện ngụ ý theo luật về chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và việc sử dụng kỹ năng và sự quan tâm hợp lý) mà, ngoại trừ đối với các Điều khoản sử dụng này, có thể có hiệu lực liên quan đến Trang web.

10. Tư cách thành viên điện tử và các khu vực khác có quyền truy cập hạn chế

Người dùng Trang web có thể có cơ hội đăng ký và/hoặc đăng ký để nhận thêm quyền truy cập bị hạn chế vào Trang web hoặc thông tin. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký và bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, ví dụ: nếu việc tiếp tục sử dụng của bạn được cho là gây phương hại cho chúng tôi hoặc những người dùng khác.

Nếu chúng tôi chấp nhận đăng ký của bạn, nó chỉ dành cho một người dùng. Câu lạc bộ không cho phép bạn chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình với bất kỳ người nào khác cũng như với nhiều người dùng trên mạng.

Trách nhiệm bảo mật bất kỳ mật khẩu nào do chúng tôi cấp hoặc do bạn chọn thuộc về bạn.

11. Dịch vụ thư điện tử

Nếu bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ email nào của Câu lạc bộ (chẳng hạn như bản tin), việc bạn sử dụng nội dung nhận được thông qua dịch vụ email sẽ tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

12. Rút lại Quyền truy cập của bạn vào Trang web

Nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào được cung cấp trên đó ngoài việc tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay mọi trích đoạn đã tải xuống hoặc in từ Trang web.

13. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Câu lạc bộ và tất cả các bên khác (có hoặc không tham gia vào việc tạo, sản xuất, duy trì hoặc cung cấp Trang web) và bất kỳ công ty nào thuộc nhóm của Câu lạc bộ cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của bất kỳ ai trong số họ, loại trừ mọi trách nhiệm và trách nhiệm đối với bất kỳ giá trị hoặc loại tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra cho bạn hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào, hoặc bất kỳ tổn thất nào về thu nhập, lợi nhuận, thiện chí, dữ liệu, hợp đồng, sử dụng tiền, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc gián đoạn kinh doanh và cho dù là do sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất), hợp đồng hay cách khác) liên quan đến:

 • việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web

 • Và bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web hoặc tài liệu trên các trang web đó bao gồm. nhưng không giới hạn ở mất mát hoặc hư hỏng do vi-rút, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt web Trang web hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ Trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web.

Không có nội dung nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Câu lạc bộ đối với bạn:

đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất để gian lận hoặc xuyên tạc gian lận; hoặc đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà việc chúng tôi loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là bất hợp pháp

14. Trách nhiệm của bạn đối với chúng tôi

Bạn đồng ý bồi thường cho Câu lạc bộ và tất cả các công ty thuộc tập đoàn của Câu lạc bộ và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của chúng tôi, cũng như các đối tác, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ:

 • bất kỳ sự xuyên tạc, hành động hoặc thiếu sót nào của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web;

 • bất kỳ sự không tuân thủ nào của bạn với các Điều khoản sử dụng này; và/hoặc

 • khiếu nại do bên thứ ba đưa ra phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web

15. Thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào

Bạn cam kết không bao gồm hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hoặc dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bên thứ ba đó.

16. Biến thể

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Phiên bản mới sẽ được đăng tải trên Website và có hiệu lực ngay sau khi đăng tải. Mỗi khi bạn sử dụng Trang web, vui lòng kiểm tra các điều khoản này để hiểu Điều khoản sử dụng áp dụng tại thời điểm đó. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi Điều khoản sử dụng mới có hiệu lực, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng mới.

17. Chung

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, chúng sẽ bị coi là bị xóa. Không có gì sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của các điều khoản và điều kiện mà họ sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn.

Chúng tôi được tự do chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình cho bất kỳ ai khác.

Các Điều khoản Sử dụng này là vì lợi ích của chúng tôi và vì lợi ích của cá đối tác của chúng tôi. Các đối tác trong số đó sẽ có lợi ích và có quyền thực thi các điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên: (i) CAHNFC không cần sự đồng ý của bất kỳ đối tác nào để thay đổi các điều khoản và điều kiện này; (ii) bất kỳ thông báo nào được cung cấp cho CAHNFC theo các điều khoản và điều kiện này cũng không bắt buộc phải được đưa ra cho đối tác và (iii) bạn chỉ có thể thực thi các điều khoản này đối với CAHNFC (chứ không phải đối với bất kỳ đối tác nào của Câu lạc bộ).

Các Điều khoản Sử dụng này tuân theo luật pháp Việt Nam và, bằng cách sử dụng Trang web, theo đây, bạn tuân theo quyền tài phán độc quyền của các tòa án Việt Nam trừ việc Câu lạc bộ có quyền bắt đầu và/hoặc bảo vệ các thủ tục tố tụng ở bất kỳ lãnh thổ nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình hoặc thông tin bí mật trong lãnh thổ đó.

Công an hà nội fc

Community

Contact
social

Số 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

social

+84 988 808 296

Policy

Privacy policy

Terms of use

About us

Owner: CATP Hanoi Football Company Limited

Tax code: 0110496253

Download the app
socialsocial